เกี่ยวกับเรา

Casalena Group 

เป็นกลุ่มบริษัทพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

อันประกอบด้วย

บริษัท  วี.เอส.โฮมการ์เด้น  จำกัด

บริษัท  วาส์ทลี่แลนด์  จำกัด

บริษัท  วี.พี.วี.  จำกัด

บริษัท  เรือนมัยลาภ  จำกัด

บริษัท  วี.เอส.โมเดิร์น เอสเตท  จำกัด

บริษัท  วี.เอส.กรุ๊ป  จำกัีด