Casalenagroup

โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ
-------------------------------------
หมู่บ้านแอทไนซ์  (วัชรพล 9)
หมู่บ้านคาซาลีน่าเพลส  (เพิ่มสิน 39)
หมู่บ้านบ้านสวนราชา   (มัยลาภ)
หมู่บ้านคาซาลีน่า  (นิมิตใหม่)
คาซาลีน่าเพลส คอนโดมิเนียม  (หนองจอก)
เดอะรอยัลเพลส  (ภูเก็ต)